Op avontuur

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit om te ontdekken en te leren. Wij willen met de Buitenschool een bijdrage leveren aan blije, bewuste kinderen, verbonden met de natuur, de eigen natuur en met elkaar. De leerkracht mag daarvoor een veilige omgeving bieden en de leerlingen inspireren.

Met ons leiderschapsprogramma versterken we leerkrachten in hun rol van regisseur tussen het binnen- en buitenschools leren. Krachtige leraren regisseren het leerproces zodat leerlingen hun eigen talenten (natuur) ontdekken en bewust worden van zichzelf, hun leeromgeving en elkaar

“Waarom geloof ik in De Buitenschool? De natuur biedt ons zoveel meer dan we denken. Respect hiervoor ontwikkel je alleen door er te zijn. Kinderen leren optimaal op een ontdekkende, onderzoekende manier in een ongestructureerde buitenomgeving. De Buitenschool helpt door de leerkrachten te coachen bij het begeleiden van de buitenlessen in de natuur.”

(José Schoormans, initiatiefnemer De Buitenschool)

In 2016 nam José Schoormans het initiatief tot Stichting De Buitenschool. Directe aanleiding daarvoor was het feit dat het haar opviel dat haar zoon eigenlijk alleen maar binnen de muren van de school leerde, terwijl er buiten nog zoveel meer te leren valt.

Het initiatief van José nam een vlucht. In 2017 startte de L.W. Beekmanschool in ‘s-Hertogenbosch met een eerste pilot en organiseerde samen met De Buitenschool voor alle onderbouwleerlingen tien volledige lesdagen in de ongerepte natuur. In 2018 volgden verschillende andere scholen in Brabant.

Mede dankzij een bijdrage van de gemeente ‘s Hertogenbosch werd een professioneel en innovatief educatief buitenschoolprogramma ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd een natuurlijke verbinding tussen binnen- en buitenschools leren te realiseren. Passend bij de reguliere leerdoelen en zonder dat dit de leerkrachten of de school extra werk kost.

Inmiddels leren meer dan 1000 basisschoolleerlingen in Brabant via het Programma van De Buitenschool elk schooljaar minimaal 10 dagen in de natuur. Hun talenten komen hierdoor nog beter tot bloei. En hun natuurbewustzijn neemt met sprongen toe. Een fantastisch resultaat!

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ontstaan