De aarde, de natuur
en de mens horen
bij elkaar
missie & visie

Alle kinderen minimaal één dag per week buiten leren

Wij dromen ervan dat gelukkige, tevreden kinderen binnenin de scholen én daarbuiten in de natuur en op alle andere levensechte locaties leren, zodat ze zich ontwikkelen tot krachtige jongeren. Jongeren, die met eigen natuur verbonden zijn, verbonden zijn met de natuur buiten, hun leefomgeving en bewust verbonden zijn met elkaar.

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit om te ontdekken en te leren. Wij willen met de Buitenschool een bijdrage leveren aan blije, bewuste kinderen, verbonden met eigen natuur, de natuur en elkaar. En daar mag de leerkracht een veilige omgeving voor bieden en inspireren. Succes ontstaat door op scholen excellent leiderschap op het gebied van buitenschools leren te stimuleren. Daardoor ontwikkelen zich krachtige leraren die vervolgens de weg vrij maken voor blije, bewuste kinderen.

keten van succes

Met ons leiderschapsprogramma versterken we leerkrachten in hun rol van regisseur tussen het binnen- en buitenschools leren.
Krachtige leraren regisseren het leerproces zodat leerlingen hun eigen talenten (natuur) ontdekken en bewust worden van zichzelf, hun leeromgeving en elkaar.

Waarom geloof ik in de buitenschool? Ik geloof in de buitenschool omdat de combinatie van. De natuur biedt ons zoveel meer dan we vaak beseffen. Respect hiervoor ontwikkel je alleen door er te zijn. Kinderen kunnen onderzoekend en ontwerpend leren in een ongestructureerde, buitenomgeving. Leraren mogen ervaren en leren om zo het onderzoekende leren van hun kinderen te begeleiden. De buitenschool is een gouden combinatie. En elke keer weer zien we de bevestiging daarvan in het geluk en plezier van de kinderen.

(José Schoormans, initiatiefneemster De Buitenschool)

Methehan geniet van het buitenschools leren
Methehan geniet van het buitenschools leren (2018)

In 2016 nam Jose Schoormans het initiatief tot Stichting De Buitenschool. Directe aanleiding daarvoor was het feit dat het haar opviel dat haar zoon eigenlijk alleen maar binnen de muren van de school leerde, terwijl er buiten nog zoveel meer te leren valt.
Het initiatief van Jose nam een vlucht. In 2017 startte de L.W. Beekmanschool in ‘s Hertogenbosch met een eerste pilot en organiseerde samen met De Buitenschool voor alle onderbouwleerlingen tien volledige lesdagen in de ongerepte natuur. In 2018 volgden verschillende andere scholen in Brabant.
Mede dankzij een bijdrage van de gemeente ‘s Hertogenbosch werd een professioneel en innovatief educatief buitenschoolprogramma ontwikkeld, waarmee het mogelijk werd een natuurlijke verbinding tussen binnen- en buitenschools leren te realiseren. Passend bij de reguliere leerdoelen en zonder dat dit de leerkrachten of de school extra werk kost.

Inmiddels leren meer dan 1000 basisschoolleerlingen in Brabant via het Programma van De Buitenschool elk schooljaar minimaal 10 dagen in de natuur. Hun talenten komen hierdoor nog beter tot bloei. En hun natuurbewustzijn neemt met sprongen toe. Een fantastisch resultaat!

Contact

José Schoormans: jose@stichtingdebuitenschool.nl
+31 6 47 00 10 32

Marjan Bastiaan: marjan@stichtingdebuitenschool.nl

Twitter | Facebook