Andere omgeving,
zelfde doelen,
makkelijker haalbaar.
training

Onze aanpak is gebaseerd op drie pijlers, te weten:

  1. Excellent leiderschap – Het opleiden en trainen van leiders in onderwijs zodat zij regisseur kunnen zijn van bewust buitenschools leren dat verbonden is met binnen leren.
  2. Coachen van leerkrachten in buitenschools leren, waarbij ze buiten in de natuur binnen- en buitenschools leren met elkaar leren te verbinden. Passend bij de reguliere leerdoelen en zonder dat het extra tijd kost.
  3. Voeden van bestaande en bouwen van nieuwe leer-ecosystemen om een passend, integraal, lokaal aanbod te doen en deskundigheid, ervaringen en materialen op het gebied van binnen- en buitenschools leren te delen.

Contact

jose@stichtingdebuitenschool.nl
+31 6 47 00 10 32
marjan@stichtingdebuitenschool.nl

Twitter | Facebook