De stem van
kinderen over
duurzame
energietransitie

Kinderklimaattop

Op 5 november 2021 hebben leerlingen van basisschool de Wingerd in Roosendaal een kinderklimaattop gehouden tijdens een buitenschoolles. Deze kinderklimaattop viel samen met de echte grotemensentop in Glasgow. De kinderen hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden en er is een filmpje gemaakt van de top.

De ‘andere kijk’ van kinderen op energie

De doelstelling voor de energietransitie is om in 2050 volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstof. Dat betekent dat de kinderen van nu daar een belangrijke rol in gaan spelen. Sommigen als gebruiker van energie, maar ongetwijfeld ook een aantal die professioneel, als ontwikkelaars of beleidsmakers gaan bijdragen aan de energietransitie. Om kinderen nu al aan het denken te zetten, […]

Update juni 2021

Inmiddels hebben we twee buitendagen met KC de Sprong achter de rug. De eerste dag op 18 mei was een groot succes. 45 kinderen uit groep 7 reden met de huifkar dwars door de polder. Een geweldige ervaring, zowel qua vervoer als qua beleving van de polder. Einddoel was Gewande, waar we bij het museumgemaal aan de oever van de […]

Update december 2020

Vlak voor de kerst 2020 – als de leerkrachten volop bezig zijn met het organiseren van de kerstlunch op school – komen alle betrokkenen bij elkaar in de Oude Steenfabriek in Udenhout. De leerkracht van KC De Sprong, KunstLoc, de Buitenschool, Inktatelier, Waardemakers, KW1.  Bram van KunstLoc heeft net een cursus over teamcoaching gevolgd en begeleidt ons op deze dag. […]

De stem van kinderen over duurzame energietransitie in Noord-Brabant

De Buitenschool is coördinator van het project “De stem van kinderen over duurzame energietransitie In Noord-Brabant”. Het project is gestart in januari 2021 als samenwerkingsverband van Stichting de Buitenschool, KunstLoc Brabant, Het Inktatelier en de Waardenmakers/Zevenbuiten.  Het project is gefinancierd door Stichting Brabant geeft Energie. De partners werken samen met basisscholen in gebieden waar ontwikkelingen plaatsvinden en maken het mogelijk […]

Contact

jose@stichtingdebuitenschool.nl
+31 6 47 00 10 32

marjan@stichtingdebuitenschool.nl

Twitter | Facebook